• Sobota, 10 czerwca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

INFORMACJA stołówki

W związku ze zmianą organizacji pracy od dnia 15 marca 2023 roku we wszystkich sprawach dotyczących korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, proszę zwracać się wyłącznie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Duplikaty kart elektronicznych będą wydawane w p. nr 4 (przy kuchni) w godzinach 11.00-12.00

Skip to content