• Wtorek, 28 marca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

INFORMACJA OPŁATY ZA WYŻYWIENIE PROSZĘ WPŁACAĆ NA INDYWIDUALNY NR KONTA

Opłaty za posiłki w miesiącu styczniu 2023 r. wynoszą: 

Oddział przedszkolny:

21 dni x 10,00 zł = 210,00 zł 

Uczniowie klas 1-8:

11 dni x 5,00 zł = 55,00 zł 

Pracownicy szkoły:

Stawka za 1 dzień wynosi 12,20 zł. 

Płatności należy uregulować do 10-ego dnia każdego miesiąca. Niedopuszczalne jest opłacenie posiłków bez wcześniejszego złożenia deklaracji.

Nieobecności proszę odpisywać samodzielnie przez dziennik zgodnie z zapisami w „REGULAMINIE KORZYSTANIA…” dostępnym na stronie SP_30. 

UWAGA: płatności w dzienniku nie u wszystkich dzieci są aktualne 

Godziny pracy intendentki:  6.00 – 14.00

Przypominam, że zgodnie z regulaminem „Uczeń, który nie posiada karty…. nie może korzystać danego dnia z obiadu”. Proszę o poważne potraktowanie tego wymogu.

W przypadku zagubienia karty należy dokonać wpłaty 15 zł na konto szkoły nr: 54 1240 1503 1111 0010 0156 3525, opis „za duplikat karty elektronicznej, imię, nazwisko i klasa ucznia”, jak pieniądze będą na koncie szkoły zostanie wyrobiony duplikat, który będzie do odebrania w pokoju 4 (przy kuchni)

Skip to content