• Poniedziałek, 5 grudnia 2022
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Informacja od Rady Rodziców

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023, który podobnie jak poprzednie będzie pełen wyzwań i różnego rodzaju zadań, którym postaramy się sprostać. Aby móc je zrealizować konieczne jest  Wasze wsparcie. Rada Rodziców finansowana jest z dobrowolnych składek. Wiemy, że czas jest bardzo trudny, ale mimo wszystko staramy się działać tak żeby wspomagać nasze dzieci i szkołę. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców

W imieniu całej Rady Rodziców przy SP30 w Lublinie pragnę podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy dokonują wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Dobrowolnych wpłat dokonanych przez Rodziców/Opiekunów było łącznie 2 850zł.

Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczane są zgodnie z Regulaminem działania Rady Rodziców i w sposób pośredni lub bezpośredni w całości wracają do Waszych dzieci.   

Powodzenie wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Radę Rodziców jest uzależnione od stanu konta Rady Rodziców. Rada Rodziców zawsze chętnie uczestniczy w nagradzaniu dzieci, aby dać im motywację do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i różnego rodzaju konkursach. Bez Państwa zaangażowania i wsparcia finansowego nie będziemy mogli pomagać uczniom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej ( opłacanie posiłków, dofinansowywanie wycieczek, zakup pomocy edukacyjnych). Zależy nam na wspieraniu wszelkich inicjatyw pozwalających na rozwój edukacyjny i społeczny naszych dzieci. Zachęcam do dokonania wpłaty.  Będziemy się starać, aby poczynione przez nas wydatki wsparły  jak największą liczbę uczniów.

Wszyscy  powinniśmy aktywnie  wspierać edukację swoich dzieci. Wpłata nawet najmniejszej kwoty jest na miarę złota

English English Polski Polski Українська Українська
Skip to content