• Sobota, 2 grudnia 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września 2021 r., pozostało więc niewiele czasu na spełnienie obowiązku spisowego.

Udział w nim jest obowiązkowy, zaś podstawową i obowiązkową jego formą jest samospis internetowy. Formularz spisowy dostępny jest na stronie spis.gov.pl. Uzupełniającą formą spisu jest:

  • spis telefoniczny na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 pod numerem telefonu
    22 279 99 99
    lub
  • spis przez rachmistrza spisowego, który telefonicznie lub bezpośrednio w domu, przeprowadzi wywiad. Rachmistrz spisowy dzwoni tylko z jednego numeru tj. 22 828 88 88.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić poprzez aplikację dostępną pod adresem: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ lub przez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (wybierając 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza). Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, zgodnie z ustawą, nie można odmówić mu podania danych. Rachmistrz nie pyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową rachmistrz nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie.

Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość, z kolei osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Skip to content