• Czwartek, 23 września 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Informacja GIS


WYTYCZNE ws. EGZAMINÓW
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.
Szczegółowe informacje na stronie MEN