• Niedziela, 27 września 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

e-dziennik – poradnik dla Rodzica

Jak uzyskać dostęp do platformy oświatowej w Lublinie

UONET+. Dostęp mobilny (dostęp na telefon)

Scalanie Kont – Instrukcja (dla rodziców mających konta u dzieci w innych szkołach w Lublinie lub uczących się w naszej szkole)