• Wtorek, 28 marca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Centrum Bajki przeprowadziła rekrutację dotyczącą naboru do Dziecięcej Rady Programowej i wyłoniła 12 – osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z całej Polski. Instytucja powyższa za priorytet stawia sobie dobro dzieci, dlatego poszerza swą działalność w obszarze kultury dziecięcej. Stąd pomysł na powołanie Rady, która umożliwi dzieciom wypowiedzenie się na temat działań programowych i inwestycyjnych instytucji. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12 – osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7 – 14 lat, które będą wybierane na zasadzie rekrutacji. Dodatkowymi członkami będą 3 najbardziej zaangażowane osoby z drugiej kadencji Rady Programowej, które zgodnie z regulaminem zostaną nominowane przez Organizatora do przedsięwzięcia. Przeprowadzenie tegorocznego naboru przewidziano na 30 listopada. Komisja wybierająca Radę będzie brać pod uwagę: średnią ocen (min. 4,5), szczególne zainteresowania, a także osiągnięcia i aktywność. Rada będzie powoływana na 12 miesięcy, a podczas jej kadencji przewidziano minimum trzy spotkania z pracownikami Europejskiego Centrum Bajki. Wyłonimy najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci, którym damy możliwość realnego wpływu na działalność naszej instytucji.

Gratulujemy naszemu uczniowi  i koledze  Mikołajowi Wołosz z klasy 3e przyjęcia do  Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki  im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Jest on jedynym reprezentantem z województwa lubelskiego.  
Jeśli chcecie dowiedzieć się o osiągnięciach Mikołaja zapraszamy na: http://g3-biblioteka.blogspot.com/2019/11/zapraszamy-na-amy.html

Skip to content