• Czwartek, 23 września 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Drodzy …

Od dnia 1 września 2020 roku zostanę nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
Rozpoczęcie przeze mnie pracy zbiegło się z nową trudną dla nas wszystkich rzeczywistością edukacyjną.
Nasza szkoła liczy 1250 uczniów, w tym 600 uczniów klas młodszych i 180 pracowników. Moim pierwszym i najważniejszym zadaniem, jakie muszę podjąć, jest zapewnienie możliwie najwyższego bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom.
Niestety, ze względu na sposób w jaki w ostatnich miesiącach odbywała się nauka, szkoła nie prowadziła wynajmów, nie zarabiała żadnych, nawet najmniejszych pieniędzy.
Wydatki związane z organizacją zeszłorocznych zajęć opiekuńczych, konsultacji i egzaminów, a także konieczne podczas wakacji remonty i naprawy spowodowały, że szkoła nie ma już pieniędzy na zakupy, np. pojedynczych ławek uczniowskich, czy antybakteryjnych osłon z pleksy, które można by było zamontować na podwójnych ławkach uczniowskich czy stolikach w stołówce szkolnej, lamp dezynfekcyjnych sprzęt sportowy itd.

Dlatego pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z prośbą o przekazanie szkole darowizny, która pozwoli nam dokonać „covidowych” modernizacji, a przez to podnieść bezpieczeństwo zdrowotne naszych uczniów i pracowników.
Darowiznę można przekazywać na rachunek Rady Rodziców nr:
21 1020 3150 0000 3302 0003 1765
z dopiskiem „darowizna” – można ją odliczyć przy rocznym rozliczeniu podatku.
Bardzo proszę o zrozumienie i przychylność.
Z poważaniem
Małgorzata Wiślicka