• Sobota, 10 czerwca 2023
 • +48 81 744 61 10
 • poczta@sp30.lublin.eu

Trzydziestkowe nutki

Opiekun - mgr Aleksandra Krzyżanowska

Koło muzyczne

Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęło działalność także koło muzyczne, którego idea wspólnego muzykowania i rozwijania muzycznych uzdolnień, skupiła wokół siebie rozmiłowanych w śpiewie uczniów naszej szkoły.

Strona internetowa Trzydziestkowe nutki

TREŚCI PROGRAMOWE  realizowane podczas zajęć:

 • POZNAJEMY SIĘ” – gry i zabawy interpersonalne, efektywne komunikowanie się, kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania więzi międzyludzkich;
 • GŁOS DZIECIĘCY – kształtowanie poprawnej emisji, fonacji, dykcji i artykulacji głosu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę aparatu mowy;
 • SŁUCH MUZYCZNY – kształtowanie wrażliwości intonacyjno – emisyjnej;
 • TWÓRCZA POSTAWA – rozwijanie zainteresowań muzycznych, zamiłowań do tworzenia i odtwarzania muzyki;
 • FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ – rozwijanie poszczególnych form tj. śpiew, gra na instrumentach, tworzenie muzyki, ruch przy muzyce czy też aktywne słuchanie muzyki;
 • Poszerzanie WIADOMOŚCI O MUZYCE – zasady muzyki, twórczość kompozytorów rodzimych i obcych, style w muzyce, muzyka różnych kultur;
 • MUZYKOWANIE INDYWIDUALNE I ZBIOROWE;
 • INTERPRETACJA UTWORÓW MUZYCZNYCH;
 • KULTYWOWANIE OBRZĘDOWOŚCI – święta kościelne, narodowe, regionalne i szkolne oraz związane z nimi obrzędy, pieśni i inne formy wyrazu artystycznego;
 • AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA oraz kulturalne wykorzystanie wolnego czasu;
 • PODSTAWY PRACY ZESPOŁOWEJ – zachowanie dyscypliny, solidarność koleżeńska;
 • „JESTEM ARTYSTĄ!” – kształtowanie umiejętności słuchania, koncentracji, godnego i kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach oraz reprezentowania samego siebie, zespołu jak i szkoły, odpowiedzialności za wyniki i poziom pracy zespołu;
 • PROGRAMY ARTYSTYCZNE – przygotowujemy rozmaite programy artystyczne związane z późniejszą prezentacją pracy zespołu na wystąpieniach szkolnych i pozaszkolnych.

,,Sztuka przechadza się po ulicy, kręci się po naszym domu, chodzi z nami na wycieczki, jest nam potrzebna, że jej granice są nieokreślone, że twórcą może być każdy, że czasami – dla niektórych – jej świat może być ucieczką, pociechą, zabawą, a czasem cierpieniem”

Anna Ziemba – Michałowska

Zobacz inne dodatkowe zajęcia

Zajęcia dodatkowe w roku 2022/2023

Harmonogram-zajec-dodatkowych-w-SP-30Pobierz

Koło komputerowe

Komputery i technika Głównym celem nauczania informatyki jest kształcenie…

Wodniacy

Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy SP30 w Lublinie 12 października…

Klub podróżnika

Klub Podróżników 22 września br. rozpoczął swoją działalność Klub…

Skip to content