• Sobota, 10 czerwca 2023
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Koło komputerowe

Komputery i technika

Głównym celem nauczania informatyki jest kształcenie u dzieci podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną oraz przygotowanie ich do posługiwania się środkami informatycznymi w przyszłym życiu codziennym i zawodowym.

Zajęcia prowadzone są według programu „Mój Komputer”, który jest zgodny z podstawą programową przedmiotu.

Szybki rozwój komputeryzacji powoduje, że wiedza na temat działania i wykorzystania programów szybko ulega dezaktualizacji. Warunkiem koniecznym efektywnego funkcjonowania pojedynczych osób, zespołów ludzkich oraz dużych organizacji we współczesnym świecie jest umiejętne poszukiwanie informacji, jej selekcjonowanie, porządkowanie oraz twórcze opracowywanie i generowanie nowych informacji.

Dlatego ważnym elementem zajęć jest przygotowanie uczniów do korzystania z powszechnie dostępnych środków z uwzględnieniem ciągłych zmian w dziedzinie rozwoju sprzętu i narzędzi informatycznych. Dzieci są wdrażane do korzystania i przyjmowania coraz to nowszych narzędzi i technologii informatycznych. Program zakłada kształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie z zasobami informacji dostępnymi w coraz to większym zakresie we współczesnym świecie tak, aby umieli je wykorzystać w codziennym życiu zarówno w szkole na zajęciach różnych przedmiotów jak i w domu w celu pogłębienia wiedzy i właściwego przygotowania się do lekcji. Program uwzględnia kształtowanie takich nawyków i umiejętności, aby uczniowie nie byli biernymi obserwatorami, ale włączyli się aktywnie do życia szkolnego poprzez współtworzenie i uczestniczenie w projektach edukacyjnych.

Uczniowie mogą pogłębia swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania związane z technologią informacyjną na zajęciach prowadzonego przeze mnie koła.

Program koła oparty jest na podstawie programowej przedmiotu informatyka dla II etapu kształcenia. Przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV – VI zainteresowanych informatyką i komputeryzacją.


Zobacz inne dodatkowe zajęcia

Zajęcia dodatkowe w roku 2022/2023

Harmonogram-zajec-dodatkowych-w-SP-30Pobierz

Wodniacy

Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy SP30 w Lublinie 12 października…

Trzydziestkowe nutki

Koło muzyczne Z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęło…

Klub podróżnika

Klub Podróżników 22 września br. rozpoczął swoją działalność Klub…

Skip to content