• Poniedziałek, 13 lipca 2020
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, dzięki zaangażowaniu p. Joanny Poniatowskiej, bierze udział w prestiżowym, ogólnopolskim projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Chętni uczniowie klas VI, od 7 października 2019 r., uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z informatyki, podczas których uczą się myślenia algorytmicznego oraz programowania.