• Sobota, 24 lipca 2021
  • +48 81 744 61 10
  • poczta@sp30.lublin.eu

ABC ekonomii

Szkoły zainteresowane realizacją projektu wypełniają formularz zgłoszeniowy do 18 września 2020 roku.

„ABC ekonomii” to Autorski projekt Artura Czepczyńskiego mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej.

Zobacz książkę